www.3112.net > 啼这个字怎么读

啼这个字怎么读

啼 tí 哭,出声地哭:啼哭.啼泣.悲啼.啼笑皆非. 鸟兽叫:啼鸣.啼叫.虎啸猿啼. 笑 笔画数:12; 部首:口;知道提字吗读音一样

啼tí 二声

啼け(なけ)哭,啼哭,难过的意思但这个汉字不常用,常用(泣け)或(鸣け)意思相同

啼 tí ①(动)出声的哭.②(动)(某些鸟兽)叫.

啼tí浣溪沙(绿树藏莺莺正啼)作者:韦庄 朝代:唐朝浣溪沙(绿树藏莺莺正啼)原文:【浣溪沙】 绿树藏莺莺正啼, 柳丝斜拂白铜堤, 弄珠江上草萋萋. 日暮饮归何处客, 绣鞍骢马一声嘶, 满身兰麝醉如泥.浣溪沙(绿树藏莺莺正啼)拼音解读:【huàn xī shā 】 lǜ shù cáng yīng yīng zhèng tí , liǔ sī xié fú bái tóng dī , nòng zhū jiāng shàng cǎo qī qī . rì mù yǐn guī hé chù kè , xiù ān cōng mǎ yī shēng sī , mǎn shēn lán shè zuì rú ní .

啼 tí 1. 哭,出声地哭:~哭.~泣.悲~.~笑皆非. 2. 鸟兽叫:~鸣.~叫.虎啸猿~.来源于汉典网

啼tí 二声

春眠不觉晓,处处闻啼鸟.夜来风雨声,花落知多少?

读ti,这个字不是多音字,只有一个读音就是读ti二声望采纳

啼血 啼哭 啼叫 啼鸣 啼痕 啼唱 啼妆 啼魂 啼泣 啼咽 啼眼 啼唤 啼珠啼呼 啼饥 啼明 啼号 啼呼 啼 鹃啼 悲啼 莺啼 乌啼 蝉啼 娇啼 盗啼泣啼 鸡啼 儿啼 破啼 玉啼 含啼 惊啼 呱啼 衔啼 嗥啼 啼 诅啼

网站地图

All rights reserved Powered by www.3112.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3112.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com